Sygeplejerskerne

Sygeplejersker:

Vores sygeplejersker varetager såvel undersøgelse og behandling af patienter som sekretærarbejde. Ved følgende tilstande undersøger og behandler sygeplejersken dig: Kontrol af sukkersyge, blodprøvetagning, hjertekardiogram (EKG), lungefunktionsundersøgelser, kostsamtaler, behandling af vorter, sårkontrol, instruktion i måling af hjemmeblodtryk, vaccinationer, øreskylning, børnevaccinationer m.m.

Sygeplejerskernes arbejde sker under supervision, og de får løbende efteruddannelse