Uddannelseslæger

Uddannelseslæger
Lægehuset har altid uddannelseslæger tilknyttet. Der er tre former for uddannelseslæger:

1. Basislæge:
Færdiguddannet læge, der som minimum har arbejdet seks måneder på en medicinsk eller seks måneder på en kirurgisk afdeling. Basislægens stilling er på seks måneder.

2. Hoveduddannelselæge:
Stilling som led i uddannelsen til speciallæge i Almen Medicin. Lægen er ansat seks måneder i lægehuset. Derefter to år på kliniske hospitalsafdelinger med arbejde i lægehuset en dag hver måned.
Herefter  seks måneders ansættelse i lægehuset.

Uddannelsen afsluttet med 1 års ansættelse i et andet lægehus.

Før lægen begynder i hoveduddannelse, har hun/han typisk arbejdet som læge i to år.

3. Introduktionslæge:
6 måneders stilling for læge som har været praksisreservelæge og som påtænker at ville uddanne sig til praktiserende læge. Kan efter endt ansættelse søge hoveduddannelsesstilling.
Lægestuderende og læger.
Lægestuderende og læger studerer og arbejder hos os som led i uddannelsen til læge og videreuddannelsen til speciallæge. Disse ophold sker altid under supervision.