Udenlandsvaccinationer

 

 

Inden du rejser

Skal du rejse til udlandet er du velkommen til at rådspørge os om behov for eventuelle vacciner og rejsemedicin. Udgifter til vacciner og konsultation i forbindelse med selve vaccinationen er ikke dækket af sygesikringen. Det skal du derfor selv betale.

Hvor og hvornår

Du bedes inden du kommer til vaccination ringe og tale med lægen eller aftale en konsultation. Du skal oplyse hvornår du skal rejse, hvilke(t) land(e) du skal til samt måden du skal rejse på. Vi aftaler så hvilke vacciner der er nødvendige og på hvilke tidspunkter de skal gives afhængigt af afrejsetidpunktet.

Efterfølgende konsultationer

Nogle vacciner skal gives over tre gange for at opnå den bedste beskyttelse. For andre er en vaccination tilstrækkeligt. Hvis du skal vaccineres over to eller flere gange skal du betale svarende til ”efterfølgende konsultation” disse gange (se prisliste)

Rejsemedicin

I forbindelse med konsultation udskriver lægen anden nødvendig rejsemedicin til dig.

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte lægehuset på
tlf 57 86 26 00